ผู้บริหาร

นายสุพจน์ พลการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0811882598

นายสัญญา ทองอร่าม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0892898948

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
  24 มิถุนายน 2565         12      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  18 พฤษภาคม 2565         69      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
  28 เมษายน 2565         97      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  4 เมษายน 2565         112      0
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อหรือรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอบแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  30 มีนาคม 2565         179      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  28 มีนาคม 2565         132      0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกถนนสายแนวสิบทิศเหนือ หมู่ที่ 10 ตอนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 มิถุนายน 2565         4      0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีฌแพาะเจาะจง
  27 มิถุนายน 2565         4      0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งปั๊มน้ำและระบบน้ำประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็บ้านนิคม
  24 มิถุนายน 2565         13      0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
  24 มิถุนายน 2565         2      0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
  24 มิถุนายน 2565         4      0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเหรียง
  23 มิถุนายน 2565         7      0

ข่าวกิจกรรม

สถานที่ตั้ง และการติดต่อ

ที่ตั้ง:

334 ม.3 ต. บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360

เบอร์โทรศัพท์:

0-7535-5787

เบอร์โทรสาร:

0-7535-5787

ติดต่อ - สอบถาม