ผู้บริหาร

นายสุพจน์ พลการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0811882598

นายสัญญา ทองอร่าม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0892898948

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
  13 กันยายน 2565         7      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  9 กันยายน 2565         9      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  26 กรกฎาคม 2565         67      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  21 กรกฎาคม 2565         19      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
  12 กรกฎาคม 2565         136      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  27 มิถุนายน 2565         34      0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน หลังคาอลูมิเนียม ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบธรรมดา องค์การบริหารส
  4 สิงหาคม 2565         26      0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ จุดที่ดินนางประคอง คงกำไร
  3 สิงหาคม 2565         20      0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกถนนสายสวนนายสำอางค์ ยุคง ถถึง บ้านนางวันเพ็ญ พุทธานุกูล หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2 สิงหาคม 2565         18      0
ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 จุดที่ดินนางประคอง คงกำไร
  19 กรกฎาคม 2565         27      0
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565
  18 กรกฎาคม 2565         24      0
ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 จุดบ้านนายสนิท รอดชู
  12 กรกฎาคม 2565         28      0

ข่าวกิจกรรม

สถานที่ตั้ง และการติดต่อ

ที่ตั้ง:

334 ม.3 ต. บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360

เบอร์โทรศัพท์:

0-7535-5787

เบอร์โทรสาร:

0-7535-5787

ติดต่อ - สอบถาม