ผู้บริหาร

นายสุพจน์ พลการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0811882598

นายสัญญา ทองอร่าม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0892898948

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนประชาชน หรือผู้ที่เคยเข้ารับบริการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตามโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566
  8 กุมภาพันธ์ 2566         663      0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคมประกาศมาตรการ NO Gift Policy งดรับ งดใช้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
  27 ธันวาคม 2565         168      0
ประชาสัมพันธ์ภารกิจสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
  23 ธันวาคม 2565         336      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  1 ธันวาคม 2565         176      0
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องขอความร่วมมือให้ข้อมูลทรัพย์สินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  31 ตุลาคม 2565         230      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  5 ตุลาคม 2565         201      0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศใช้ราคากลางโครงการขยายเขตประปาจากบ้านนายสมมุ่ง ถึง ปากรงค์
  20 มีนาคม 2566         114      0
ประกาศ สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
  9 มีนาคม 2566         118      0
ประกาศผู้ชนะ โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยลึก
  24 กุมภาพันธ์ 2566         152      0
ประกาศ การพิจารณาอุทธรณ์ โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ138-07 สายแนวหกทิศเหนือ หมู่ที่ 4-12 ตำบลบ้านนิคม จำนวน 4 ช่วง กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร
  23 กุมภาพันธ์ 2566         122      0
ประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน หลังคาอลูมิเนียม ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบธรรมดา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม จำนวน ๑ คัน ด้วย
  17 กุมภาพันธ์ 2566         117      0
ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยลึก
  16 กุมภาพันธ์ 2566         128      0

ข่าวกิจกรรม

สถานที่ตั้ง และการติดต่อ

ที่ตั้ง:

334 ม.3 ต. บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360

เบอร์โทรศัพท์:

0-7535-5787

เบอร์โทรสาร:

0-7535-5787

ติดต่อ - สอบถาม