ผู้บริหาร

นายสุพจน์ พลการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0811882598

นายสัญญา ทองอร่าม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0892898948

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
  11 เมษายน 2566         17      0
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566
  27 มีนาคม 2566         18      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  27 กุมภาพันธ์ 2566         144      0
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
  15 กุมภาพันธ์ 2566         14      0
ขอเชิญชวนประชาชน หรือผู้ที่เคยเข้ารับบริการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตามโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566
  8 กุมภาพันธ์ 2566         692      0
ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  20 มกราคม 2566         22      0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจวง (หมู่ที่ ๔)
  30 พฤษภาคม 2566         0      0
ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางระภี เครือรัตน์
  30 พฤษภาคม 2566         0      0
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน หลังคาอลูมิเนียม ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบธรรมดา (กระบะตอนเดียว) กระบะด้านหลังมีที่นั่ง ๒ แถว พร้
  18 พฤษภาคม 2566         3      0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านผู้ใหญ่เสริม หมู่ที่ ๑ ตอนที่ ๒
  15 พฤษภาคม 2566         4      0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านผู้ใหญ่เสริม หมู่ที่ ๑ ตอนที่ ๒
  15 พฤษภาคม 2566         4      0
ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๘ (จุดศาลาประชุมหมู่บ้าน)
  15 พฤษภาคม 2566         5      0

ข่าวกิจกรรม

สถานที่ตั้ง และการติดต่อ

ที่ตั้ง:

334 ม.3 ต. บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360

เบอร์โทรศัพท์:

0-7535-5787

เบอร์โทรสาร:

0-7535-5787

ติดต่อ - สอบถาม