ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  2 พฤศจิกายน 2564         18      0
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอ/เขต บางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
  22 ตุลาคม 2564         31      0
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอ/เขต บางชัน จังหวัด นครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
  22 ตุลาคม 2564         33      0
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  22 ตุลาคม 2564         33      0
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  22 ตุลาคม 2564         33      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  19 ตุลาคม 2564         18      0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสัญญาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.138-03 สายเหนือคลองซา (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลองซา ตำบลบ้านนิคม
  24 พฤศจิกายน 2564         6      0
ประกาศผู้ชนะ
  7 ตุลาคม 2564         62      0
สขร.1
  7 ตุลาคม 2564         57      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ 138-04 สายน้ำนิ่ง-ทะเลสองสองห้อง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลองซา ตำบลบ้านนิคม ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร
  14 กันยายน 2564         34      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.138-03 สายเหนือคลองซา (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลองซา ตำบลบ้านนิคม ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจ
  14 กันยายน 2564         42      0
ประกาศ ราคากลางงาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๓๘-๐๔ สายน้ำนิ่ง - ทะเลสองห้อง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๗ บ้านเหนือคลองซา ตำบลบ้านนิคม ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตาราง
  3 กันยายน 2564         56      0

ข่าวกิจกรรม

สถานที่ตั้ง และการติดต่อ

ที่ตั้ง:

334 ม.3 ต. บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360

เบอร์โทรศัพท์:

0-7535-5787

เบอร์โทรสาร:

0-7535-5787

ติดต่อ - สอบถาม