ผู้บริหาร

นายสุพจน์ พลการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0811882598

นายสัญญา ทองอร่าม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0892898948

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
  28 เมษายน 2565         42      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  4 เมษายน 2565         68      0
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อหรือรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอบแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  30 มีนาคม 2565         133      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  28 มีนาคม 2565         88      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
  23 มีนาคม 2565         61      0
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 อัตรา
  7 มีนาคม 2565         43      0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กสายบางตาแหก
  11 พฤษภาคม 2565         3      0
ประกาศเรื่อง ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจวง หมู่ที่ 4
  5 พฤษภาคม 2565         6      0
ประกาศเรื่อง ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเหรียง
  5 พฤษภาคม 2565         6      0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์เพื่อใช้เป็นจุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 พฤษภาคม 2565         6      0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เปลี่ยนตัวเก็บประจุไฟฟ้า (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2 พฤษภาคม 2565         2      0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ตามบันทึกข้อความ ที่ นศ 79501/928 ลงวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2 พฤษภาคม 2565         3      0

ข่าวกิจกรรม

สถานที่ตั้ง และการติดต่อ

ที่ตั้ง:

334 ม.3 ต. บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360

เบอร์โทรศัพท์:

0-7535-5787

เบอร์โทรสาร:

0-7535-5787

ติดต่อ - สอบถาม