ผู้บริหาร

นายสุพจน์ พลการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0811882598

นายสัญญา ทองอร่าม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0892898948

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  21 กรกฎาคม 2565         8      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
  12 กรกฎาคม 2565         120      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  27 มิถุนายน 2565         22      0
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
  24 มิถุนายน 2565         38      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  18 พฤษภาคม 2565         105      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
  28 เมษายน 2565         115      0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ จุดที่ดินนางประคอง คงกำไร
  3 สิงหาคม 2565         4      0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกถนนสายสวนนายสำอางค์ ยุคง ถถึง บ้านนางวันเพ็ญ พุทธานุกูล หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2 สิงหาคม 2565         3      0
ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 จุดที่ดินนางประคอง คงกำไร
  19 กรกฎาคม 2565         11      0
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565
  18 กรกฎาคม 2565         14      0
ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 จุดบ้านนายสนิท รอดชู
  12 กรกฎาคม 2565         16      0
ประกาศใช้ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายสวนนายสำอางค์ ยุคง ถึง บ้านนางวันเพ็ญ พุทธานุกูล
  7 กรกฎาคม 2565         17      0

ข่าวกิจกรรม

สถานที่ตั้ง และการติดต่อ

ที่ตั้ง:

334 ม.3 ต. บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360

เบอร์โทรศัพท์:

0-7535-5787

เบอร์โทรสาร:

0-7535-5787

ติดต่อ - สอบถาม