ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 (ชำระภาษีได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567)
  21 มิถุนายน 2567         21      0
ประกาศ รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะชุมชนบ้านช่องเหรียง
  20 มิถุนายน 2567         79      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  11 มิถุนายน 2567         114      0
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ พ.ศ 2567 - 2569
  7 มิถุนายน 2567         91      0
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ พ.ศ 2564 - 2566
  7 มิถุนายน 2567         78      0
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2567
  4 มิถุนายน 2567         80      0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
  17 กรกฎาคม 2567         4      0
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินจ่ายขาดสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  16 กรกฎาคม 2567         5      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นทองอุไรตามโครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
  10 กรกฎาคม 2567         11      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด อบต.)
  10 กรกฎาคม 2567         10      0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ จุดบริเวณที่ดินนายจิ้น หนูชู
  8 กรกฎาคม 2567         13      0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแนวแปดทิศเหนือ
  3 กรกฎาคม 2567         19      0

ข่าวกิจกรรม

สถานที่ตั้ง และการติดต่อ

ที่ตั้ง:

334 ม.3 ต. บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360

เบอร์โทรศัพท์:

0-7535-5787

เบอร์โทรสาร:

0-7535-5787

ติดต่อ - สอบถาม