ผู้บริหาร

นายสุพจน์ พลการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0811882598

นายสัญญา ทองอร่าม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0892898948

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ภารกิจสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
  23 ธันวาคม 2565         47      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  1 ธันวาคม 2565         51      0
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องขอความร่วมมือให้ข้อมูลทรัพย์สินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  31 ตุลาคม 2565         90      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  5 ตุลาคม 2565         72      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
  13 กันยายน 2565         67      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
  13 กันยายน 2565         77      0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ โครงการซ่อมแซมถนนผลกระทบจากอุทกภัย
  31 มกราคม 2566         4      0
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ138-07 สายแนวหกทิศเหนือ หมู่ที่ 4-12 ตำบลบ้านนิคม จำนวน 4 ช่วง กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้า
  25 มกราคม 2566         11      0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสมสรร (จุดบ้านนายไพศาล คงยง) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนิคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  24 มกราคม 2566         1      0
ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ศาลาเอนกประสงค์ ม.6 - ถนนไสยาสน์ป่าแต้ว
  18 มกราคม 2566         21      0
ประกาศใช้ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนน สายแนว 5-6 ทิศใต้
  13 มกราคม 2566         28      0
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสมสรร (จุดบ้านนายไพศาล คงยง) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนิคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
  12 มกราคม 2566         31      0

ข่าวกิจกรรม

สถานที่ตั้ง และการติดต่อ

ที่ตั้ง:

334 ม.3 ต. บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360

เบอร์โทรศัพท์:

0-7535-5787

เบอร์โทรสาร:

0-7535-5787

ติดต่อ - สอบถาม