คลังภาพกิจกรรม

ออกงานแสดงสินค้า ผลผลิตจากนักเรียนผู้สูงอายุ


จำนวน   2   รูป