ข่าวกิจกรรม

โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็น


  22 กรกฎาคม 2563 , น. ,    อ่าน :   170   ครั้ง

อบต.บ้านนิคมร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมฝึกอบรมการทำผลิตภัฒฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น