ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต


  11 เมษายน 2565 , น. ,    อ่าน :   348   ครั้ง

                 วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. นายสุพจน์ พลการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต โดยจะมุ่งมั่นบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ มีคุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน