ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗


  2 กรกฎาคม 2567 , น. ,    อ่าน :   20   ครั้ง

แสดงความคิดเห็น