ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน ๒๕๖๗ ถึง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗


  3 กรกฎาคม 2567 , น. ,    อ่าน :   21   ครั้ง

แสดงความคิดเห็น