ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ ราคากลางงาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๓๘-๐๔ สายน้ำนิ่ง - ทะเลสองห้อง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๗ บ้านเหนือคลองซา ตำบลบ้านนิคม ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตาราง


  3 กันยายน 2564 , น. ,    อ่าน :   32   ครั้ง