ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศสัญญาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.138-03 สายเหนือคลองซา (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลองซา ตำบลบ้านนิคม


  24 พฤศจิกายน 2564 , น. ,    อ่าน :   7   ครั้ง

ไฟล์เอกสารประกอบข่าว