ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายแนวหกทิศใต้ หมู่ที่ 4 - 11 ตำบลบ้านนิคม จำนวน 7 ช่วงพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม


  24 พฤศจิกายน 2564 , น. ,    อ่าน :   24   ครั้ง

ไฟล์เอกสารประกอบข่าว