ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ตามบันทึกข้อความ ที่ นศ 79501/928 ลงวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  2 พฤษภาคม 2565 , น. ,    อ่าน :   3   ครั้ง

ไฟล์เอกสารประกอบข่าว