ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์เพื่อใช้เป็นจุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  5 พฤษภาคม 2565 , น. ,    อ่าน :   7   ครั้ง

ไฟล์เอกสารประกอบข่าว