ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565


  18 กรกฎาคม 2565 , น. ,    อ่าน :   25   ครั้ง

ไฟล์เอกสารประกอบข่าว