ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


  9 พฤศจิกายน 2565 , น. ,    อ่าน :   16   ครั้ง

ไฟล์เอกสารประกอบข่าว