ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์การปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะให้กับครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  21 พฤศจิกายน 2565 , น. ,    อ่าน :   14   ครั้ง

ไฟล์เอกสารประกอบข่าว