ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (จุดบ้านนายสมศักดิ์ ทองส่งโสม)


  4 มกราคม 2566 , น. ,    อ่าน :   50   ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (จุดบ้านนายสมศักดิ์ ทองส่งโสม) /userfiles/files/ซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 4 บ้านนายสมศักดิ์ ทองส่งโสม.pdf