ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะชุมชนบ้านช่องเหรียง


  20 มิถุนายน 2567 , น. ,    อ่าน :   80   ครั้ง

ธนาคารขยะชุมชนบ้านช่องเหรียงเปิดรับสมัครสมาชิก เพื่อซื้อ - ขายขยะรีไซเคิล โดยสมัครได้ที่ ณ หอประชุมหมู่บ้านช่องเหรียง หมูที่ 10 หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัคร ได้ที่ /userfiles/files/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81.pdf

จะเปิดธนาคารเร็วๆ นี้ รับซื้อขยะรีไซเคิลราคาสูง