ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 (ชำระภาษีได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567)


  21 มิถุนายน 2567 , น. ,    อ่าน :   22   ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

เรื่อง  ขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567