ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม


  23 กันยายน 2564 , น. ,    อ่าน :   35   ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม