ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอ/เขต บางชัน จังหวัด นครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง


  22 ตุลาคม 2564 , น. ,    อ่าน :   164   ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
อำเภอ/เขต บางชัน จังหวัด นครศรีธรรมราช
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง