ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม


  22 ตุลาคม 2564 , น. ,    อ่าน :   34   ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

 

เขตเลือกตั้งที่ 1