ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


  2 พฤศจิกายน 2564 , น. ,    อ่าน :   158   ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                       ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งตามเขตการเลือกตั้งที่ 1- 13   ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ที่ประกาศตามเขตการเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

                   ทั้งนี้ท่านตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ ได้อีกหนึ่งช่องทางที่ เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/