ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565)


  10 มกราคม 2565 , น. ,    อ่าน :   11   ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) >>> /userfiles/files/แผนการใช้จ่ายเงินรวม.pdf