ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อหรือรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอบแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


  30 มีนาคม 2565 , น. ,    อ่าน :   223   ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อหรือรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอบแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

สามารถตอบแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/2j6ded

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคมขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือ