ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม


  27 มิถุนายน 2565 , น. ,    อ่าน :   34   ครั้ง

                                                                                                               ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
         เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม