ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม


  9 กันยายน 2565 , น. ,    อ่าน :   9   ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม 

เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม