ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


  13 กันยายน 2565 , น. ,    อ่าน :   67   ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ไฟล์เอกสารประกอบข่าว