ข่าวประชาสัมพันธ์

รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก
  7 กุมภาพันธ์ 2567         203      0
ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
  2 กุมภาพันธ์ 2567         200      0
ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคโควิดสายพันธ์ุ JN.1
  18 มกราคม 2567         404      0
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม โดยสามารถสแกน คิวอาร์โค้ด หรือกดลิง
  3 มกราคม 2567         487      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  18 ธันวาคม 2566         420      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  18 ธันวาคม 2566         410      0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายสวนนายไพศาส ศรีเทพ - สวนนายมานิตย์ ศรีเทพ
  20 กุมภาพันธ์ 2567         195      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายสามทิศใต้
  16 กุมภาพันธ์ 2567         195      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่องประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (หมู่ที่ 9) จุดบริเวณที่ดินบ้านนายจรูญ ระกำเหมก
  14 กุมภาพันธ์ 2567         205      0
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า)
  14 กุมภาพันธ์ 2567         225      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ คนนคร สวมหมวกปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร (สำนักปลัด)
  13 กุมภาพันธ์ 2567         196      0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตำเสา
  12 กุมภาพันธ์ 2567         197      0

สถานที่ตั้ง และการติดต่อ

ที่ตั้ง:

334 ม.3 ต. บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360

เบอร์โทรศัพท์:

0-7535-5787

เบอร์โทรสาร:

0-7535-5787

ติดต่อ - สอบถาม