ข่าวประชาสัมพันธ์

โรคธีทสโตรก (Heat stroke)
  4 เมษายน 2567         6      0
ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ (PM 2.5)
  3 เมษายน 2567         14      0
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร
  29 มีนาคม 2567         14      0
รายงานนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดประจำปีงบประทมาณ พ.ศ. 2566
  22 มีนาคม 2567         18      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง รับสมัครสมาชิกโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2567
  14 มีนาคม 2567         13      0
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2567
  20 กุมภาพันธ์ 2567         188      0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแนวแปดทิศเหนือ
  18 เมษายน 2567         3      0
ประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยลึก
  10 เมษายน 2567         2      0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักปลัด)
  10 เมษายน 2567         2      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ จัดตั้งด่านชุมชน (กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗)
  9 เมษายน 2567         3      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาป้ายประชาสัมพันธ์ ด่านชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  9 เมษายน 2567         3      0
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
  9 เมษายน 2567         16      0

ข่าวกิจกรรม

สถานที่ตั้ง และการติดต่อ

ที่ตั้ง:

334 ม.3 ต. บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360

เบอร์โทรศัพท์:

0-7535-5787

เบอร์โทรสาร:

0-7535-5787

ติดต่อ - สอบถาม