ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)
  17 พฤษภาคม 2567         73      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
  17 พฤษภาคม 2567         73      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หน่วยตรวจสอบภายใน)
  17 พฤษภาคม 2567         73      0
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๓๘-๑๓ สายแนวหนึ่งทิศเหนือ หมู่ที่ ๕ - ๙ ตำบลบ้านนิคม กว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๑,๘๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางข
  17 พฤษภาคม 2567         73      0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม และนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖7
  17 พฤษภาคม 2567         1      0
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางปุด
  17 พฤษภาคม 2567         1      0

ข่าวกิจกรรม

สถานที่ตั้ง และการติดต่อ

ที่ตั้ง:

334 ม.3 ต. บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360

เบอร์โทรศัพท์:

0-7535-5787

เบอร์โทรสาร:

0-7535-5787

ติดต่อ - สอบถาม