ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสุขภาพดี ชีวิตมีสุข


  28 กันยายน 2565 , น. ,    อ่าน :   1527   ครั้ง

นายสุพจน์ พลการ นายกฯ นางนวลอนงค์ มาลากาญจน์ รองนายกฯ นายอุทัย ชอบทำกิจ ผอ.รพสต.บ้านสมสรร ร่วมจัดโครงการสุขภาพดี ชีวิตมีสุข
27 กย. 2565