ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565


  15 ธันวาคม 2565 , น. ,    อ่าน :   1430   ครั้ง

                       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี  พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 ธันวาคม 2565

                           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  จึงขอประชาสัมพันธ์ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบและขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565                        ในวันพฤหัสบดี ที่ 22  ธันวาคม  2565  เวลา  13.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

                           

ดาวน์โหลดวาระประชุมฯ