สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

  หัวหน้าหน่วยงาน
นางสาววรรณดี สุวรรณภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

  ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีรายการข่าว

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ไม่มีรายการข่าว

  ข่าวกิจกรรม

ไม่มีรายการข่าว