ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมจัดฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ


  30 สิงหาคม 2565 , น. ,    อ่าน :   1388   ครั้ง

อบต.บ้านนิคม จัดฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนจิตแจ่มใสวัยเกษียณ (กิจกรรมครั้งที่ 4 ) วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565