ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ พ.ศ 2567 - 2569
  7 มิถุนายน 2567         47      0
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ พ.ศ 2564 - 2566
  7 มิถุนายน 2567         38      0
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2567
  4 มิถุนายน 2567         48      0
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2578 ลงวันที่ 15 พ.ค.2567เพื่อให้ข้อมูลและความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน รายละเอียดตาม QR code
  25 พฤษภาคม 2567         42      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  17 พฤษภาคม 2567         113      0
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)
  10 เมษายน 2567         200      0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางตาแหก
  17 มิถุนายน 2567         1      0
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตศาลาเอนกประสงค์ ม.๖ - ถนนไสยาสน์ป่าแต้ว
  14 มิถุนายน 2567         1      0
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อเหลี่ยมสายบ้านนายขอม
  13 มิถุนายน 2567         11      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแนวแปดทิศเหนือ
  13 มิถุนายน 2567         2      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด อบต.)
  13 มิถุนายน 2567         11      0
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 11
  10 มิถุนายน 2567         14      0

ข่าวกิจกรรม

สถานที่ตั้ง และการติดต่อ

ที่ตั้ง:

334 ม.3 ต. บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360

เบอร์โทรศัพท์:

0-7535-5787

เบอร์โทรสาร:

0-7535-5787

ติดต่อ - สอบถาม