ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการใช้สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนในชุมชน


  8 กันยายน 2565 , น. ,    อ่าน :   1351   ครั้ง

8 กันยายน 2565 นางนวลอนงค์ มาลากาญจน์ รองนายกฯ นายประทีป แสงแป้น เลขาฯนายก ส.อบต.บ้านนิคม เปิดโครงการสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนในชุมชน 2565 ร่วมกับ ผญ.ม.11 นายภานุพงค์ แก้วแก้ว นายอุทัย ชอบทำกิจ ผอ.รพ.สต.บ้านสมสรร อสม.และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม