ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานจริยธรรม


  28 มีนาคม 2565 , น. ,    อ่าน :   1672   ครั้ง

     เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 นายสุพจน์ พลการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ได้เป็นประธานกิจกรรมการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานจริยธรรม เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยนในสายตาประชาชน ณ อาคารโรงเรียนจิตแจ่มใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม