ข่าวกิจกรรม

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564


  9 กันยายน 2564 , น. ,    อ่าน :   1256   ครั้ง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 นายสุพจน์  พลการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ นางอุไรวรรณ โลดโพธิ์ศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง  ตามโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   ประจำปีงบประมาณ  2564