ข่าวประชาสัมพันธ์

รณรงค์ป้องกันลดภาวะคลอดก่อนกำหนด


  1 กุมภาพันธ์ 2566 , น. ,    อ่าน :   1325   ครั้ง

การฝากครรภ์ เป็นวิธีการสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้การตั้งครรภ์เป็นไปได้ด้วยดี สามารถค้นหาความเสี่ยงภาวะคลอดก่อนกำหนดได้ และจนกระทั่งคุณแม่คลอดลูกปลอดภัย นอกจากทารกจะมีความสมบูรณ์แข็งแรง ยังช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ขณะตั้งครรภ์อีกด้วย

ร่วมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันภาวะ
คลอดก่อนกำหนดให้กับประชาชนใน ประเด็นหลัก คือ  

1) อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด 

2) ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า 

3) ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่ 

4) สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด 

เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ป้องกันดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.tmchnetwork.com/ หรือ Facebook : เพจ โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ