ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.บ้านนิคม เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2


  3 กรกฎาคม 2566 , น. ,    อ่าน :   1368   ครั้ง

 

ประกาศ  อบต.บ้านนิคม  เรื่อง  ขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี  2566 ครั้งที่ 2


    ตามที่  งานพัฒนารายได้ กองคลัง  อบต.บ้านนิคม  แจ้งประเมิน  และรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ปี  2566 ภายในเดือน  มิถุนายน 2566 นั้น  เพื่อให้การชำระภาษีเป็นไปตาม  พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  จึงขอขยายระยะเวลาชำระภาษี  ภายในเดือน  กรกฎาคม  2566  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่      งานพัฒนารายได้  กองคลัง โทร.075355787  ในวันและเวลาราชการ