ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


  5 ตุลาคม 2565 , น. ,    อ่าน :   1350   ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖