ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


  13 มิถุนายน 2566 , น. ,    อ่าน :   50   ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ดาวน์โหลดประกาศ ฯ