ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนจิตแจ่มใสวัยเกษียณ(ครั้งที่ 2) (กิจกรรมย่าสอนหลานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 2 วัย)


  16 มีนาคม 2566 , น. ,    อ่าน :   7   ครั้ง

 

กิจกรรมย่าสอนหลานแลกเปลียนประสบการณ์ 2 วัย  อบต.บ้านนิคม นำนักเรียนผู้สูงอายุไปร่วมกิจกรรแลกเปลียนประสบการณ์กับนักเรียนนักศึกษา ม.เกษตรใสใหญ่ วันที่ 16  มีนาคม 2566