ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.บ้านนิคม จัดกิจกรรมสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านนิคม


  15 พฤษภาคม 2566 , น. ,    อ่าน :   7   ครั้ง

 

อบต.บ้านนิคม  จัดกิจกรรมฝึกอบรมการทำน้ำมันหอมจากพืชสมุนไพรใกล้บ้านเป็นผลิตภัณฑ์ ให้กับ แม่บ้าน สตรี  ผู้สุงอายุ ในตำบลบ้านนิคม วันที่  15  พฤษภาคม  2566