ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการออกกำลังกายให้เหมาะสมตามวัย


  16 สิงหาคม 2565 , น. ,    อ่าน :   1480   ครั้ง

ผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายให้เหมาะสมตามวัยภายใต้ (โครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนจิตแจ่มใสวัยเกษียณ)ของ อบต.บ้านนิคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565