ผู้บริหาร

นายสุพจน์ พลการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0811882598

นายสัญญา ทองอร่าม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0892898948

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องขอความร่วมมือให้ข้อมูลทรัพย์สินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  31 ตุลาคม 2565         41      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  5 ตุลาคม 2565         32      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
  13 กันยายน 2565         28      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
  13 กันยายน 2565         36      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  9 กันยายน 2565         33      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  26 กรกฎาคม 2565         105      0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พฤศจิกายน 2565         13      0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายในรูปแบบปฏิทินแขวนพร้อมหัวเหล็ก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พฤศจิกายน 2565         11      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  9 พฤศจิกายน 2565         15      0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 13 จุดบริเวณชุมชนสมสรร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 พฤศจิกายน 2565         7      0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำและติดตั้งชั้นวางของ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2 พฤศจิกายน 2565         16      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 13 จุดบริเวณชุมชนสมสรร
  31 ตุลาคม 2565         11      0

ข่าวกิจกรรม

สถานที่ตั้ง และการติดต่อ

ที่ตั้ง:

334 ม.3 ต. บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360

เบอร์โทรศัพท์:

0-7535-5787

เบอร์โทรสาร:

0-7535-5787

ติดต่อ - สอบถาม