ผู้บริหาร

นายสุพจน์ พลการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0811882598

นายสัญญา ทองอร่าม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0892898948

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันภาวะฉุกเฉินจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
  19 กันยายน 2566         15      0
ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน การจัดการขยะในครัวเรือน
  11 กันยายน 2566         8      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  11 กันยายน 2566         13      0
ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การป้องกันและควบคุมการเผาในพื้นที่ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  27 กรกฎาคม 2566         42      0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนจิตแจ่มใสวัยเกษียณ ครั้งที่ 4(กิจกรรมการสร้างสุขาภาพที่ดีด้วยโภชนาการ)
  19 กรกฎาคม 2566         40      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  17 กรกฎาคม 2566         59      0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกนางจาย (หมู่ที่ ๓)
  20 กันยายน 2566         4      0
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางปุด (หมู่ที่ ๕)
  14 กันยายน 2566         7      0
ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนสายแนวสองทิศเหนือ-นาตำเสา หมู่ที่ 5-6
  12 กันยายน 2566         5      0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
  12 กันยายน 2566         5      0
ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายแนวสองทิศเหนือ -นาตำเสา หมู่ที่ ๕-๖
  6 กันยายน 2566         11      0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
  6 กันยายน 2566         9      0

ข่าวกิจกรรม

สถานที่ตั้ง และการติดต่อ

ที่ตั้ง:

334 ม.3 ต. บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360

เบอร์โทรศัพท์:

0-7535-5787

เบอร์โทรสาร:

0-7535-5787

ติดต่อ - สอบถาม