ข่าวกิจกรรม

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านนิคม ครั้งที่ 2/2567


  20 ธันวาคม 2566 , น. ,    อ่าน :   759   ครั้ง

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายสุพจน์  พลการ ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม พร้อมด้วยคณะกรรมการ และตัวแทนผู้จำทำโครงการ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ / กิจกรรม ประเภทที่1 และประเภทที่ 2 ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี