ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนประชาชน หรือผู้ที่เคยเข้ารับบริการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตามโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566


  8 กุมภาพันธ์ 2566 , น. ,    อ่าน :   5663   ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชน หรือผู้ที่เคยเข้ารับบริการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตามโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566(ตามลิ้งก์ห รือ QR Codeด้านล่างนี้)  https://itas.nacc.go.th/go/eit/2j6ded

แสดงความคิดเห็น