ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม โดยสามารถสแกน คิวอาร์โค้ด หรือกดลิง


  3 มกราคม 2567 , น. ,    อ่าน :   1128   ครั้ง

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/2j6ded ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม โดยสามารถสแกน คิวอาร์โค้ด หรือกดลิงก์ที่ส่งมาด้วยนี้