ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมรู้ทันมหันตภัยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง


  16 กันยายน 2565 , น. ,    อ่าน :   1504   ครั้ง

อบต.บ้านนิคมร่วมกับ สปสช.จัดโครงการรู้ทันมหันตภัยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดย นิศากร ทรัพยาสาร พยาบาลวิชาชืพ รพ.บางขัน ให้ความรู้
๑๔ ก.ย.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.