ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน ต้านภัยเบาหวาน ความดัน


  16 กันยายน 2565 , น. ,    อ่าน :   1415   ครั้ง

นายกสุพจน์ พลการ คณะผู้บริหาร นายธนสิทธิ์ แก้วเก้า ผญ.ม.8 บ้านช่องศรีคำรพ.สต.บ้านสมสรร อสม. ร่วมจัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน ต้านภัยเบาหวาน ความดัน
16 ก.ย.2565