ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)


  5 มิถุนายน 2567 , น. ,    อ่าน :   24   ครั้ง

แสดงความคิดเห็น