ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 13 จุดบริเวณชุมชนสมสรร


  31 ตุลาคม 2565 , น. ,    อ่าน :   12   ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 13 จุดบริเวณชุมชนสมสรร ดาวน์โหลด >>> /userfiles/files/ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 13 จุดบริเวณชุมชนสมสรร.pdf